HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

Lại Thị Yên

Bưởi da xanh

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 30,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0025

NSX:

Đã bán: 1,000

Giá sơ chế: 30,000đ

Liên hệ: 0976437089

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Hoa quả tươi

Táo Đài Loan

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 40,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0024

NSX:

Đã bán: 100,000

Giá sơ chế: 40,000đ

Liên hệ: 0975303127

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Hộ sản xuất Nguyễn Văn A

CUA DA YÊN DŨNG

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 550,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0022

NSX:

Đã bán: 10,000

Giá sơ chế: 1,200,000đ

Liên hệ: 090909090

Click Xem thông tin chi tiết

Lại Thị Yên

Cam lòng vàng

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 15,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0021

NSX:

Đã bán: 200

Giá sơ chế: 20,000đ

Liên hệ: 0976437089

Click Xem thông tin chi tiết

HTX.phì điền

Mật ong

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 100,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0020

NSX:

Đã bán: 10,000

Giá sơ chế: 100,000đ

Liên hệ: 0985291911

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Hội Nông dân xã Kiên Thành

Bưởi ngọt

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 15 đ

Mã: NSX-P.261023.0018

NSX:

Đã bán: 10

Giá sơ chế: 15đ

Liên hệ: 0984065306

Click Xem thông tin chi tiết

VN

Cá nhân

Gà thả vườn Hào Vui

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 75,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0017

NSX:

Đã bán: 1,000

Giá sơ chế: 100,000đ

Liên hệ: 0362021992

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

xa TRU HUU

BUOI DIEN

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 20 đ

Mã: NSX-P.261023.0016

NSX:

Đã bán: 100

Giá sơ chế: 30đ

Liên hệ: 0346750366

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

HTX Toàn Phát Lục Ngạn

Dưa chuột

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 9,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0015

NSX:

Đã bán: 2,000

Giá sơ chế: 9,000đ

Liên hệ: 0339043372

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

HTXPHIDIEN

Gạo Nếp hoa vàng Phì Điền

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 40,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0013

NSX:

Đã bán: 5,000

Giá sơ chế: 40,000đ

Liên hệ: 0988384612

Click Xem thông tin chi tiết