HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

VN

Nông sản Lục Ngạn

Ổi thái siêu ròn

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 20,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0054

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 20,000đ

Liên hệ: 0976274486

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Vi Văn Nhuần

Ngựa Bạch

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 25,000,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0053

NSX:

Đã bán: 12

Giá sơ chế:

Liên hệ: 0382230631

Click Xem thông tin chi tiết

Trần Thị Như Hoa

Nem Ngựa Nam Điện

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 60,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0052

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 70,000đ

Liên hệ: 0982512407

Click Xem thông tin chi tiết

Dương Thị Hồng

măng giang khô Sa Lý

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 250,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0050

NSX:

Đã bán: 500

Giá sơ chế: 260,000đ

Liên hệ: 0964461033

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Hội Nông Dân

Mật ong nội vùng cao Lục Ngạn

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 180,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0049

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 200,000đ

Liên hệ: 0978840492

Click Xem thông tin chi tiết

Dương Thị Hồng

Đỗ xanh lòng vàng

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 40,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0048

NSX:

Đã bán: 300

Giá sơ chế: 50,000đ

Liên hệ: 0964461033

Click Xem thông tin chi tiết

VN

Nông sản Lục Ngạn

Hoa đậu biếc

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 60,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0047

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 300,000đ

Liên hệ: 0976274486

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

HND xã Đèo Gia

Mật Ong Rừng Liệu Kết - Đèo Gia

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 200,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0046

NSX:

Đã bán: 100

Giá sơ chế: 250,000đ

Liên hệ: 0985536854

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Hội nông dân xã Tân Hoa

Gà ủ muối hoa tiêu

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 180,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0045

NSX:

Đã bán: 120

Giá sơ chế: 200,000đ

Liên hệ: 0378572718

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

HND xã Đèo Gia

Cam Ruột vàng Đèo Gia

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 30,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0043

NSX:

Đã bán: 100

Giá sơ chế: 50,000đ

Liên hệ: 0985536854

Click Xem thông tin chi tiết