HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

Tăng cường công tác quản lý giống khoai tây nhập nội

Chi cục Trồng trọt và BVTV mới có văn bản đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý giống khoai tây nhập nội trên địa bàn tỉnh.

Người viết: Cơ quan quản lý nhà nước
Ngày tạo: 09:32 26-10-2023 | Ngày cập nhật: 09:32 26-10-2023
Xem chi tiết

Tăng cường phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh

Chi cục Chăn nuôi và Thú y mới có văn bản đề nghị phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp các huyện, thành phố tăng cường phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

Người viết: Cơ quan quản lý nhà nước
Ngày tạo: 09:25 26-10-2023 | Ngày cập nhật: 09:25 26-10-2023
Xem chi tiết

Bắc Giang tăng cường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

(BGĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tăng cường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Người viết: Quản trị hệ thống
Ngày tạo: 16:44 06-05-2022 | Ngày cập nhật: 15:04 02-06-2022
Xem chi tiết

Bắc Giang: Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022

Nhằm chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, ngăn ngừa sự phát sinh của các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh, hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại do dịch bệnh xảy ra, góp phần sản xuất chăn nuôi, nuôi thủy sản phát triển ổn định, bền vững... UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản (phòng chống dịch) năm 2022.

Người viết: Quản trị hệ thống
Ngày tạo: 16:43 06-05-2022 | Ngày cập nhật: 10:01 09-06-2022
Xem chi tiết