HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

VietGAP

Lê Duyệt

Bồ câu thương phẩm

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 150,000 đ

Mã: NSX-P.251023.0012

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 160,000đ

Liên hệ: 0918074563

Click Xem thông tin chi tiết

VN

Htx môi trường nông nghiệp sạch

Mì gạo bình phương_sơn động bắc giang

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 0 đ

Mã: NSX-P.251023.0009

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 35,000đ

Liên hệ: 0374897793

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Lê Thị Đông

Bánh gio An Lạc Lê Thị Đông

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 0 đ

Mã: NSX-P.251023.0007

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 5,000đ

Liên hệ: 0364734691

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Thân Văn Nhã

Măng mai Thanh Luận

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 250,000 đ

Mã: NSX-P.251023.0006

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 250,000đ

Liên hệ: 0369699154

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Htx thiện lợi

Đặc Sản- Thịt Kho Tàu Xì - Yên Định

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 0 đ

Mã: NSX-P.251023.0004

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 120,000đ

Liên hệ: 0973793123

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Htx thiện lợi

Đặc Sản- khau Nhục - yên Định

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 0 đ

Mã: NSX-P.251023.0003

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 150,000đ

Liên hệ: 0973793123

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Quyết Hương

Chim Bồ câu pháp

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 0 đ

Mã: NSX-P.251023.0002

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế:

Liên hệ: 0972567905

Click Xem thông tin chi tiết

HTX rau củ quả thôn Giếng

Khoai tây giống

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 0 đ

Mã: NSX-P.241023.0028

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế:

Liên hệ: 0398430959

Click Xem thông tin chi tiết

Nguyễn Đức Phúc

Nem nướng liên chung

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 0 đ

Mã: NSX-P.241023.0024

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 50,000đ

Liên hệ: 0986146335

Click Xem thông tin chi tiết

Nguyễn thị tuyên

Ổi đài loan

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 20,000 đ

Mã: NSX-P.241023.0022

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 20,000đ

Liên hệ: 0368559140

Click Xem thông tin chi tiết