HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

Anh tuấn

Dưa lưới vgat

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 30,000 đ

Mã: NSX-P.271023.0008

NSX:

Đã bán: 200

Giá sơ chế: 35,000đ

Liên hệ: 0988682853

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

HTX NN SẠCH NOÒNG THANH THANH

Rượu tẻ men lá Bình Sơn

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 30,000 đ

Mã: NSX-P.271023.0007

NSX:

Đã bán: 20

Giá sơ chế: 35,000đ

Liên hệ: 0965030256

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Hõ sx

Khoai lang

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 10,000 đ

Mã: NSX-P.271023.0006

NSX:

Đã bán: 2,000

Giá sơ chế: 10,000đ

Liên hệ: 0974164592

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Rượu gạo truyền thống núi Huyền

Rượu gạo Núi Huyền

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 35,000 đ

Mã: NSX-P.271023.0005

NSX:

Đã bán: 35,000

Giá sơ chế:

Liên hệ: 0984338495

Click Xem thông tin chi tiết

Nguyễn Văn Đoàn

Hươu sao

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 18,000,000 đ

Mã: NSX-P.271023.0003

NSX:

Đã bán: 50

Giá sơ chế:

Liên hệ: 0989495399

Click Xem thông tin chi tiết

VN

Cá nhân

Bánh mật

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 7,000 đ

Mã: NSX-P.271023.0002

NSX:

Đã bán: 7,000

Giá sơ chế: 7,000đ

Liên hệ: 0974968241

Click Xem thông tin chi tiết

TRẠI DÚI TRÚC ĐẢO BẮC GIANG

Dúi giống Má Đào

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 4,000,000 đ

Mã: NSX-P.271023.0001

NSX:

Đã bán: 500

Giá sơ chế: 4,500,000đ

Liên hệ: 0378822004

Click Xem thông tin chi tiết

htx tân quang

chuối ngự tiến vua

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 45,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0058

NSX:

Đã bán: 1,000

Giá sơ chế:

Liên hệ: 0982195669

Click Xem thông tin chi tiết

Nông sản Lục Ngạn

Nem thính

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 25,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0056

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 30,000đ

Liên hệ: 0976274486

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Lại Thị Yên

Cá 1 nắng hồ Cấm Sơn

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 200,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0054

NSX:

Đã bán: 50

Giá sơ chế: 250,000đ

Liên hệ: 0976437089

Click Xem thông tin chi tiết