HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

OCOP 4 sao

HTX NN SX và KD DVTH Hồng Xuân

Vải thiều Lục Ngạn

Lĩnh vực: Rau, củ, quả, hạt tươi

Email: phamvandungcnhtx@gmail.com

SĐT: 0988 167 876

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX NN SX và KD DVTH Hồng Xuân

Cam ngọt Lục Ngạn

Lĩnh vực: Rau, củ, quả, hạt tươi

Email: phamvandungcnhtx@gmail.com

SĐT: 0988 167 876

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

Cty TNHH TM Ngân Giang Lục Ngạn

Giấm tỏi ớt Kim Ngân

Lĩnh vực: Chế biến từ rau, củ, quả, hạt

Email: bachkimngan.1972@gmail.com

SĐT: 0365 042 345

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

Cty TNHH TM Ngân Giang Lục Ngạn

Giấm vải Kim Ngân

Lĩnh vực: Chế biến từ rau, củ, quả, hạt

Email: bachkimngan.1972@gmail.com

SĐT: 0365 042 345

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

Cty TNHH TM Ngân Giang Lục Ngạn

Giấm táo mèo Kim Ngân

Lĩnh vực: Chế biến từ rau, củ, quả, hạt

Email: bachkimngan.1972@gmail.com

SĐT: 0365 042 345

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

Cty TNHH TM Ngân Giang Lục Ngạn

Giấm táo Kim Ngân

Lĩnh vực: Chế biến từ rau, củ, quả, hạt

Email: bachkimngan.1972@gmail.com

SĐT: 0365 042 345

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX Bình Minh

Bánh nông sản Bình Minh (khoai thái lát)

Lĩnh vực: Chế biến từ rau, củ, quả, hạt

Email: htxbinhminhbg@gmail.com

SĐT: 0913 257 258

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX Bình Minh

Bánh nông sản Bình Minh (thập cẩm)

Lĩnh vực: Chế biến từ rau, củ, quả, hạt

Email: htxbinhminhbg@gmail.com

SĐT: 0913 257 258

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX SXKD tiêu thụ Mỳ Trại Lâm xã Nam Dương

Mỳ Chũ Green

Lĩnh vực: Chế biến từ gạo, ngũ cốc

Email: mychuthuanhuong@gmail.com

SĐT: 0944 264 585

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 4 sao

HTX NN xanh Yên Thế

Giò gà

Lĩnh vực: Chế biến từ thịt, trứng sữa tươi

Email: nongnghiepxanhyt@gmail.com

SĐT: 0972 584 517

Click Xem thông tin chi tiết