HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

VietGAP

Hộ sản xuất Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Dưa Lê

Sản lượng: 1,000 Kg

Giá đầu bờ: 120,000 đ

Mã: NSX-P.150522.0002

NSX: 15-05-2022

Đã bán: 500 Kg

Giá sơ chế: 150,000đ

Liên hệ: 0395138313

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Hộ sản xuất Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Dưa Lưới

Sản lượng: 950 Kg

Giá đầu bờ: 120,000 đ

Mã: NSX-P.150522.0001

NSX: 15-05-2022

Đã bán: 200 Kg

Giá sơ chế: 150,000đ

Liên hệ: 0395138313

Click Xem thông tin chi tiết

Hộ sản xuất Nguyễn Văn A

Củ cải đỏ

Sản lượng: 2,500 Kg

Giá đầu bờ: 40,000 đ

Mã: NSX-P.060522.0002

NSX: 15-05-2022

Đã bán: 1,500 Kg

Giá sơ chế: 50,000đ

Liên hệ: 090909090

Click Xem thông tin chi tiết