HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

VietGAP

Cá Nhân

Ổi Lê Hợp Đức

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 20,000 đ

Mã: NSX-P.241023.0019

NSX:

Đã bán: 5,000

Giá sơ chế: 20,000đ

Liên hệ: 0972338299

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Thân thi mên

Tinh nghệ

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 350,000 đ

Mã: NSX-P.241023.0018

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 400,000đ

Liên hệ: 0967419881

Click Xem thông tin chi tiết

VN

Lê Thị Mai

Bí củ lạc Tân Trung

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 8,000 đ

Mã: NSX-P.241023.0017

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 8,000đ

Liên hệ: 0368405309

Click Xem thông tin chi tiết

VN

Hộ gia đình

Ổi đài loan sần

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 17 đ

Mã: NSX-P.241023.0016

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế:

Liên hệ: 0986912216

Click Xem thông tin chi tiết

Thân thi mên

Mật ong ta

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 170,000 đ

Mã: NSX-P.241023.0013

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 200,000đ

Liên hệ: 0967419881

Click Xem thông tin chi tiết

HTX Rau củ quả Song Vân

Ngựa bạch

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 60,000,000 đ

Mã: NSX-P.241023.0011

NSX:

Đã bán: 3

Giá sơ chế:

Liên hệ: 0865054727

Click Xem thông tin chi tiết

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang

Mật ong Hoàng Lê

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 200,000 đ

Mã: NSX-P.241023.0009

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 200,000đ

Liên hệ: 0982079644

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Hội Nông dân xã Việt Lập

Củ sâm tươi

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 1,800,000 đ

Mã: NSX-P.241023.0008

NSX:

Đã bán: 1,000

Giá sơ chế: 2,000,000đ

Liên hệ: 0367324649

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Hội Nông dân xã Việt Lập

Rượu sâm nam Núi Dành

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 200,000 đ

Mã: NSX-P.241023.0007

NSX:

Đã bán: 100,000

Giá sơ chế: 220,000đ

Liên hệ: 0367324649

Click Xem thông tin chi tiết

HTX Rau củ quả Song Vân

Gà chọi

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 700,000 đ

Mã: NSX-P.241023.0006

NSX:

Đã bán: 20

Giá sơ chế: 150đ

Liên hệ: 0865054727

Click Xem thông tin chi tiết