HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

VN

Mật ong SƠN ĐỘNG - BẮC GIANG

123

Cần nhập: 0

Giá nhập: 0 đ

Mã: NTM-P.261023.0005

Ngày nhập: 26-10-2023

Đã nhập: 0

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0358558668

Click Xem thông tin chi tiết

VN

Mật ong SƠN ĐỘNG - BẮC GIANG

Thực phẩm

Cần nhập: 0

Giá nhập: 0 đ

Mã: NTM-P.261023.0004

Ngày nhập: 26-10-2023

Đã nhập: 0

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0358558668

Click Xem thông tin chi tiết

VN

Mật ong SƠN ĐỘNG - BẮC GIANG

Mật ong

Cần nhập: 0

Giá nhập: 0 đ

Mã: NTM-P.261023.0003

Ngày nhập: 26-10-2023

Đã nhập: 0

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0358558668

Click Xem thông tin chi tiết

VN

Mật ong SƠN ĐỘNG - BẮC GIANG

Mật ong rừng

Cần nhập: 0

Giá nhập: 0 đ

Mã: NTM-P.261023.0002

Ngày nhập: 26-10-2023

Đã nhập: 0

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0358558668

Click Xem thông tin chi tiết

VN

Mật ong SƠN ĐỘNG - BẮC GIANG

Mật ong rừng Sơn Động - Bắc Giang

Cần nhập: 0

Giá nhập: 0 đ

Mã: NTM-P.261023.0001

Ngày nhập: 26-10-2023

Đã nhập: 0

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0358558668

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Nguyễn ngọc bích

Đỗ xanh

Cần nhập: 100

Giá nhập: 60,000 đ

Mã: NTM-P.241023.0010

Ngày nhập: 24-10-2023

Đã nhập: 0

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0389560268

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Nguyễn ngọc bích

Ớt

Cần nhập: 1,000

Giá nhập: 20,000 đ

Mã: NTM-P.241023.0009

Ngày nhập: 24-10-2023

Đã nhập: 500

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0389560268

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Nguyễn ngọc bích

Đậu tương

Cần nhập: 1,000

Giá nhập: 20,000 đ

Mã: NTM-P.241023.0008

Ngày nhập: 24-10-2023

Đã nhập: 500

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0389560268

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

HXT Anh An

Dầu lạc Anh An, Tân Trung

Cần nhập: 100

Giá nhập: 120,000 đ

Mã: NTM-P.241023.0007

Ngày nhập: 24-10-2023

Đã nhập: 5

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0865652980

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

HXT Anh An

Dầu lạc Anh An Tân Trung

Cần nhập: 100

Giá nhập: 120,000 đ

Mã: NTM-P.241023.0006

Ngày nhập: 24-10-2023

Đã nhập: 5

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0865652980

Click Xem thông tin chi tiết