HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

VietGAP

Nguyễn Văn Nhã

Táo Đài Loan

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 0 đ

Mã: NSX-P.271023.0023

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 30,000đ

Liên hệ: 0984478179

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Nguyễn Văn định

Vịt thịt

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 50,000 đ

Mã: NSX-P.271023.0021

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 55,000đ

Liên hệ: 0985686071

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

HTX NN SẠCH NOÒNG THANH THANH

Rượu nếp men lá Bình Sơn

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 35,000 đ

Mã: NSX-P.271023.0019

NSX:

Đã bán: 20

Giá sơ chế: 40,000đ

Liên hệ: 0965030256

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Sản xuất cá nhân

Dúi mốc đại

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 1,400,000 đ

Mã: NSX-P.271023.0018

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế:

Liên hệ: 0366040654

Click Xem thông tin chi tiết

Cá nhân

Hạt Dẻ lục Nam

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 0 đ

Mã: NSX-P.271023.0017

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 60,000đ

Liên hệ: 0363480374

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 4 SAO

Trai chim bồ câu

Chim bồ câu thương phẩm

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 85,000 đ

Mã: NSX-P.271023.0016

NSX:

Đã bán: 100

Giá sơ chế: 100,000đ

Liên hệ: 0352209369

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Rượu gạo truyền thống núi Huyền

Lợn rừng

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 140,000 đ

Mã: NSX-P.271023.0015

NSX:

Đã bán: 100

Giá sơ chế: 140,000đ

Liên hệ: 0984338495

Click Xem thông tin chi tiết

Cảnh Rượu Nếp Đông Hưng

Rượu nếp

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 30,000 đ

Mã: NSX-P.271023.0014

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 30,000đ

Liên hệ: 0972408746

Click Xem thông tin chi tiết

HTX NN SẠCH NOÒNG THANH THANH

Men lá dân tộc gia truyền

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 45,000 đ

Mã: NSX-P.271023.0013

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 50,000đ

Liên hệ: 0965030256

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Trịnh Thuận Trứng Vịt Lộn

Trứng vịt lộn

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 3,500 đ

Mã: NSX-P.271023.0010

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 3,500đ

Liên hệ: 0373059568

Click Xem thông tin chi tiết