HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

VietGAP

Nguyễn Hồng Khoa

Cam Lòng Vàng, Lục Ngạn, Bắc Giang

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 30,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0042

NSX:

Đã bán: 20,000

Giá sơ chế: 25,000đ

Liên hệ: 0924091999

Click Xem thông tin chi tiết

Mỳ Chũ Hoa Nắng

Mỳ Chũ Hoa Nắng

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 30,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0041

NSX:

Đã bán: 2,000

Giá sơ chế: 45,000đ

Liên hệ: 0973907947

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Lại Thị Yên

Mận cơm Hộ Đáp

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 20,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0040

NSX:

Đã bán: 150

Giá sơ chế: 23,000đ

Liên hệ: 0976437089

Click Xem thông tin chi tiết

HTX Toàn Phát Lục Ngạn

Ớt xuất khẩu

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 20,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0038

NSX:

Đã bán: 20,000

Giá sơ chế: 20,000đ

Liên hệ: 0339043372

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Mai Anh Tuấn

Vải sấy khô

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 0 đ

Mã: NSX-P.261023.0036

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 70,000đ

Liên hệ: 0352003638

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

HND xã Đèo Gia

Bưởi Diễn Đèo Gia

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 20,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0034

NSX:

Đã bán: 200

Giá sơ chế: 30,000đ

Liên hệ: 0985536854

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Nhà sản xuất

Cam Lòng vàng Mỹ An

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 35,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0033

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 40,000đ

Liên hệ: 0972953397

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Nguyễn trọng tấn

Nho hạ đen

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 80,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0031

NSX:

Đã bán: 12

Giá sơ chế: 100,000đ

Liên hệ: 0837656555

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Hội nông dân xã Tân Hoa

Đỗ cô ve

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 10,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0030

NSX:

Đã bán: 200

Giá sơ chế: 12,000đ

Liên hệ: 0378572718

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

HTXPHIDIEN

Vải thiều sấy khô Phì Điền

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 70,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0027

NSX:

Đã bán: 10,000

Giá sơ chế: 80,000đ

Liên hệ: 0988384612

Click Xem thông tin chi tiết