HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

OCOP 3 SAO

HTX thực phẩm hữu cơ Yên Dũng

Thịt lợn sạch Quỳnh Sơn

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 120,000 đ

Mã: NSX-P.021123.0001

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 130,000đ

Liên hệ: 0987293288

Click Xem thông tin chi tiết

VN

Hộ sản xuất

Bưởi diễn nhà quê

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 0 đ

Mã: NSX-P.311023.0001

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế:

Liên hệ: 0397220773

Click Xem thông tin chi tiết

Lại Thị Yên

Cá khô 1 nắng hồ Cấm Sơn

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 200,000 đ

Mã: NSX-P.271023.0044

NSX:

Đã bán: 50

Giá sơ chế: 250,000đ

Liên hệ: 0976437089

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Hộ sản xuất Trần Chính Khương

Rượu Đông Phú

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 30,000 đ

Mã: NSX-P.271023.0043

NSX:

Đã bán: 2,000

Giá sơ chế:

Liên hệ: 0972450563

Click Xem thông tin chi tiết

NGUYỄN VĂN CẢNH

Rau bắp cải

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 0 đ

Mã: NSX-P.271023.0042

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế:

Liên hệ: 0985168460

Click Xem thông tin chi tiết

VN

Lê Văn Thiện

Trái ổi ngọt Đông Sơn

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 35,000 đ

Mã: NSX-P.271023.0041

NSX:

Đã bán: 3,000

Giá sơ chế:

Liên hệ: 0327056282

Click Xem thông tin chi tiết

VN

Lê Văn Thiện

Trái ổi ngon ngọt ròn Đông Sơn - Đông Hưng

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 35,000 đ

Mã: NSX-P.271023.0039

NSX:

Đã bán: 3,000

Giá sơ chế:

Liên hệ: 0327056282

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Vũ Thị Hậu

Khoai lang Lục Bình

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 7,000 đ

Mã: NSX-P.271023.0038

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 8,000đ

Liên hệ: 0369563988

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Rượu gạo núi Huyền

Rượu gạo núi Huyền

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 35,000 đ

Mã: NSX-P.271023.0037

NSX:

Đã bán: 1,000

Giá sơ chế:

Liên hệ: 0965066895

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Hộ sản xuất

Lạc tươi vụ đông

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 0 đ

Mã: NSX-P.271023.0036

NSX:

Đã bán: 25

Giá sơ chế:

Liên hệ: 0397220773

Click Xem thông tin chi tiết