HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

HTX.phì điền

Bưởi ngọt

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 25,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0011

NSX:

Đã bán: 10,000

Giá sơ chế: 25,000đ

Liên hệ: 0985291911

Click Xem thông tin chi tiết

Chu Văn Lít

Mật ong rừng

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 150,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0010

NSX:

Đã bán: 200

Giá sơ chế: 150,000đ

Liên hệ: 0965032376

Click Xem thông tin chi tiết

GlobalG.A.P

HND xã Đèo Gia

Ổi không hạt

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 30 đ

Mã: NSX-P.261023.0008

NSX:

Đã bán: 50

Giá sơ chế: 50đ

Liên hệ: 0985536854

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

HTX Rượu men lá xã Kiên Thành

Rượu men lá kiên thành

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 30,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0007

NSX:

Đã bán: 10,000

Giá sơ chế: 45,000đ

Liên hệ: 0972293408

Click Xem thông tin chi tiết

VN

HTX.phì điền

Cam ngọt phì điền

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 60,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0006

NSX:

Đã bán: 20,000

Giá sơ chế: 60,000đ

Liên hệ: 0985291911

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

HTXPHIDIEN

Táo Phì Điền - Lục Ngạn

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 40,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0005

NSX:

Đã bán: 20,000

Giá sơ chế: 40,000đ

Liên hệ: 0988384612

Click Xem thông tin chi tiết

Htx nông nghiệp bằng thủy

Ô mai vải xào quất

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 0 đ

Mã: NSX-P.261023.0004

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 50,000đ

Liên hệ: 0965138207

Click Xem thông tin chi tiết

Htx nông nghiệp bằng thủy

Ô mai Vải xào me

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 0 đ

Mã: NSX-P.261023.0003

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 50,000đ

Liên hệ: 0965138207

Click Xem thông tin chi tiết

Htx nông nghiệp bằng thủy

Ô Mai Vải xào Gừng

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 0 đ

Mã: NSX-P.261023.0002

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 50,000đ

Liên hệ: 0965138207

Click Xem thông tin chi tiết

VN

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MINH TUOI

NHO HẠ ĐEN KHÔNG HẠT

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 120,000 đ

Mã: NSX-P.261023.0001

NSX:

Đã bán: 1,000

Giá sơ chế: 120,000đ

Liên hệ: 0982534777

Click Xem thông tin chi tiết