HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

OCOP 3 SAO

Nguyễn Văn hoà

Long nhãn

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 0 đ

Mã: NSX-P.271023.0035

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 200,000đ

Liên hệ: 0977854297

Click Xem thông tin chi tiết

Vi văn thông

Đào Huyền Bảo Sơn

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 1,500,000 đ

Mã: NSX-P.271023.0034

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 180,000đ

Liên hệ: 0987082118

Click Xem thông tin chi tiết

HUẤN MẬT ONG

MẬT ONG RỪNG NGUYÊN CHẤT

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 500,000 đ

Mã: NSX-P.271023.0033

NSX:

Đã bán: 10

Giá sơ chế: 650,000đ

Liên hệ: 0979386221

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Duy Thuật Bảo Lộc 1 Bảo Sơn

Ổi Bảo Sơn

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 17,000 đ

Mã: NSX-P.271023.0032

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế:

Liên hệ: 0356345089

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

HTX nông nghiệp tổng hợp xã Bình Sơn

Thanh Long Bình Sơn

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 18,000 đ

Mã: NSX-P.271023.0031

NSX:

Đã bán: 350,000

Giá sơ chế: 25,000đ

Liên hệ: 0347423443

Click Xem thông tin chi tiết

Nguyễn Văn Đoàn

Chim trĩ

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 300,000 đ

Mã: NSX-P.271023.0029

NSX:

Đã bán: 1,000

Giá sơ chế:

Liên hệ: 0989495399

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Lĩnh Bảo Sơn

Chim bồ câu pháp

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 85,000 đ

Mã: NSX-P.271023.0028

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế: 100,000đ

Liên hệ: 0339448998

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Cá nhân

Chim câu TDP Khiêu

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 85,000 đ

Mã: NSX-P.271023.0027

NSX:

Đã bán: 15,000

Giá sơ chế: 85,000đ

Liên hệ: 0984305051

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Hợp tác xã

Vải thiều lục Nam

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 0 đ

Mã: NSX-P.271023.0025

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế:

Liên hệ: 0964995358

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 4 SAO

Hợp tác xã

Tương nếp gia truyền

Sản lượng: 0

Giá đầu bờ: 0 đ

Mã: NSX-P.271023.0024

NSX:

Đã bán: 0

Giá sơ chế:

Liên hệ: 0964995358

Click Xem thông tin chi tiết