HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

GlobalG.A.P

Công ty con giống gia cầm Phương Đông

Trứng gà lai hồ lai chọi

Sản lượng: 0 Quả

Giá đầu bờ: 2,000 đ

Mã: NSX-P.180722.0001

NSX:

Đã bán: 6,000 Quả

Giá sơ chế: 2,000đ

Liên hệ: 0989666437

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Hộ sản xuất Nguyễn Văn Lưu

Trà Hoa Vàng tết

Sản lượng: 22,000 Kg

Giá đầu bờ: 100,000 đ

Mã: NSX-P.270622.0001

NSX: 27-06-2022

Đã bán: 5,000 Kg

Giá sơ chế: 250,000đ

Liên hệ: 0836455285

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Hộ sản xuất Phan Văn Sáng

Cá Chép OCOP

Sản lượng: 20,000 Kg

Giá đầu bờ: 115,000 đ

Mã: NSX-P.250522.0001

NSX: 25-05-2022

Đã bán: 3,000 Kg

Giá sơ chế: 125,000đ

Liên hệ: 0964018395

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Hộ sản xuất Nguyễn Văn Lưu

Trà Hoa vàng OCOP

Sản lượng: 22,000 Kg

Giá đầu bờ: 100,000 đ

Mã: NSX-P.230522.0001

NSX: 23-05-2022

Đã bán: 10,000 Kg

Giá sơ chế: 250,000đ

Liên hệ: 0836455285

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Nguyễn Văn phương

Cây anh thảo

Sản lượng: 0 Kg

Giá đầu bờ: 100,000 đ

Mã: NSX-P.160522.0006

NSX:

Đã bán: 0 Kg

Giá sơ chế: 120,000đ

Liên hệ: 0985092297

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Hộ sản xuất Nguyễn Văn Lưu

Trà Hoa Vàng Đặc biệt

Sản lượng: 22,000 Kg

Giá đầu bờ: 100,000 đ

Mã: NSX-P.160522.0004

NSX: 16-05-2022

Đã bán: 10,000 Kg

Giá sơ chế: 200,000đ

Liên hệ: 0836455285

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Hộ sản xuất Nguyễn Văn Lưu

Trà Hoa Vàng

Sản lượng: 22,000 Kg

Giá đầu bờ: 100,000 đ

Mã: NSX-P.160522.0003

NSX: 16-05-2022

Đã bán: 5,000 Kg

Giá sơ chế: 250,000đ

Liên hệ: 0836455285

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Hộ sản xuất Phan Văn Sáng

Cá Chép

Sản lượng: 20,000 Kg

Giá đầu bờ: 115,000 đ

Mã: NSX-P.160522.0002

NSX: 16-05-2022

Đã bán: 10,000 Kg

Giá sơ chế: 125,000đ

Liên hệ: 0964018395

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Hộ sản xuất Nguyễn Văn Hương

Thịt Heo

Sản lượng: 31,000 Kg

Giá đầu bờ: 55,000 đ

Mã: NSX-P.160522.0001

NSX: 16-05-2022

Đã bán: 15,000 Kg

Giá sơ chế: 70,000đ

Liên hệ: 0962059619

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Hộ sản xuất Nguyễn Văn Tiến

Hoa Dơn

Sản lượng: 30,000 Bông

Giá đầu bờ: 5,000 đ

Mã: NSX-P.150522.0003

NSX: 15-05-2022

Đã bán: 10,000 Bông

Giá sơ chế:

Liên hệ: 0986801428

Click Xem thông tin chi tiết