HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

OCOP 3 sao

HTX phụ nữ khởi nghiệp nông nghiệp Từ Tâm

Bột rau diếp cá

Lĩnh vực: Chế biến từ rau, củ, quả, hạt

Email: htx.tamnhanvan@gmail.com

SĐT: 0961 666 284

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX phụ nữ khởi nghiệp nông nghiệp Từ Tâm

Bột rau ngót

Lĩnh vực: Chế biến từ rau, củ, quả, hạt

Email: htx.tamnhanvan@gmail.com

SĐT: 0961 666 284

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX phụ nữ khởi nghiệp nông nghiệp Từ Tâm

Bột rau tía tô

Lĩnh vực: Chế biến từ rau, củ, quả, hạt

Email: htx.tamnhanvan@gmail.com

SĐT: 0961 666 284

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX phụ nữ khởi nghiệp nông nghiệp Từ Tâm

Bột rau má

Lĩnh vực: Chế biến từ rau, củ, quả, hạt

Email: htx.tamnhanvan@gmail.com

SĐT: 0961 666 284

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX CN và DV thực phẩm sạch tín nhiệm

Giò ẩm thực 3s

Lĩnh vực: Chế biến từ thịt, trứng sữa tươi

Email: luuvannhiem1970@gmail.com

SĐT: 0978 271 819

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX CN và DV thực phẩm sạch tín nhiệm

Thịt lợn mát 3s

Lĩnh vực: Thịt, trứng, sữa tươi

Email: luuvannhiem1970@gmail.com

SĐT: 0978 271 819

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX bún bánh Thắng Thủy Đa Mai

Bún tươi Đa Mai

Lĩnh vực: Chế biến từ gạo, ngũ cốc

Email: thangthuydamai@gmail.com

SĐT: 0966 620 149

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

Cty Thiên An

Bánh đa Kế Kim Cương

Lĩnh vực: Chế biến từ gạo, ngũ cốc

Email: Ctytnhhmtvthienan@gmail.com

SĐT: 0886 448 119

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX nấu Rượu gạo truyền thống Núi Huyền

Rượu gạo truyền thống Núi Huyền

Lĩnh vực: Rượu trắng

Email: nguyenthilam@gmail.com

SĐT: 0965 066 895

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX Hằng Anh

Trà túi lọc cà gai leo

Lĩnh vực: Các sản phẩm khác từ chè, trà

Email:

SĐT: 0983 445 881

Click Xem thông tin chi tiết