HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

OCOP 3 sao

HTX dược liệu Khánh Hoa

Giải độc gan An Xoa

Lĩnh vực: Thực phẩm chức năng, thuốc từ dược liệu, thuốc y học cổ truyền

Email:

SĐT: 0989 152 488

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX dược liệu Khánh Hoa

Viên xương khớp Thanh Ngâm

Lĩnh vực: Thực phẩm chức năng, thuốc từ dược liệu, thuốc y học cổ truyền

Email:

SĐT: 0989 152 488

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX rau sạch Yên Dũng

Dưa lê Hàn Quốc

Lĩnh vực: Rau, củ, quả, hạt tươi

Email:

SĐT: 0984 243 393

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX DVSX nông nghiệp Minh Phương

Gạo thơm Yên Dũng

Lĩnh vực: Gạo, ngũ cốc

Email:

SĐT: 0978 490 185

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX Sao Thần Nông

Khoai tây Sao Thần Nông

Lĩnh vực: Rau, củ, quả, hạt tươi

Email:

SĐT: 0974 460 528

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX SXKD và DVNN Thiên Phú

Trà xạ đen Diệp Nhật

Lĩnh vực: Các sản phẩm khác từ chè, trà

Email:

SĐT: 0393 666 822

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX NN Quang Duy

Dầu lạc Đại An

Lĩnh vực: Chế biến từ rau, củ, quả, hạt

Email:

SĐT: 0978969815

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX Tâm Việt Dũng

Kẹo lạc Vừng Việt Dũng

Lĩnh vực: Chế biến từ rau, củ, quả, hạt

Email:

SĐT: 0366 420 997

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX dược liệu Thiện Tâm

Cao xạ đen

Lĩnh vực: Các sản phẩm khác từ chè, trà

Email:

SĐT: 0978 591 609

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX dược liệu Thiện Tâm

Cao cà gai leo

Lĩnh vực: Thôn Tân Gia, xã Tân Hiệp, Yên Thế

Email:

SĐT: 0978 591 609

Click Xem thông tin chi tiết