HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

OCOP 3 sao

HTX dịch vụ thương mại An Lập

Rượu men lá Như Bảo

Lĩnh vực: Rượu trắng

Email:

SĐT: 0915 641 168

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX Nông nghiệp Đồng Tâm 3

Dưa lưới

Lĩnh vực: Rau, củ, quả, hạt tươi

Email: my.nguyenquoc@gmail.com

SĐT: 0976 655 991

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX DVNN Hoàng Vân

Bánh chưng Vân

Lĩnh vực: Chế biến từ gạo, ngũ cốc

Email:

SĐT: 0366 725 062

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 4 sao

Cty CP XK Vifoco

Vải thiều nước đường

Lĩnh vực: Chế biến từ rau, củ, quả, hạt

Email: vifoco.food@gmail.com

SĐT: 0912 393 739

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 4 sao

HTX SX KD tiêu thụ mỳ gạo Chũ Hiền Phước xã Nam Dương

Hiền Phước mỳ ngũ sắc

Lĩnh vực: Chế biến từ gạo, ngũ cốc

Email: thuhientruhuu@gmail.com

SĐT: 0946 781 599

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 4 sao

HTX SX KD tiêu thụ mỳ gạo Chũ Hiền Phước xã Nam Dương

"Hiền Phước mỳ gạo lứt"

Lĩnh vực: Chế biến từ gạo, ngũ cốc

Email: thuhientruhuu@gmail.com

SĐT: 0946 781 599

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 4 sao

HTX SX KD tiêu thụ mỳ gạo Chũ Hiền Phước xã Nam Dương

Mỳ gạo Chũ Thủ Dương

Lĩnh vực: Chế biến từ gạo, ngũ cốc

Email: thuhientruhuu@gmail.com

SĐT: 0946 781 599

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 4 sao

Cty CP XNK TP Toàn Cầu

Vải thiều đóng hộp

Lĩnh vực: Chế biến từ rau, củ, quả, hạt

Email:

SĐT: 0916 346 622

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 4 sao

Cty CP XNK TP Toàn Cầu

Ngô ngọt đóng hộp

Lĩnh vực: Chế biến từ rau, củ, quả, hạt

Email:

SĐT: 0916 346 622

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 4 sao

Cty CP XNK TP Toàn Cầu

Nước ép cam Fully

Lĩnh vực: Chế biến từ rau, củ, quả, hạt

Email:

SĐT: 0916 346 622

Click Xem thông tin chi tiết