HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

OCOP 3 sao

HTX DV NN Lục Sơn

Nhãn Lục Sơn

Lĩnh vực: Rau, củ, quả, hạt tươi

Email:

SĐT: 0855 399 289

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HKD Hà Văn Dũng

Dầu lạc nguyên chất Dũng Ngân

Lĩnh vực: Chế biến từ rau, củ, quả, hạt

Email:

SĐT: 0942 469 836

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HKD Đặng Thị Vân Anh

Rượu nếp cái Hoa Vàng

Lĩnh vực: Rượu trắng

Email:

SĐT: 0857 380 888

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX SXKD tiêu thụ mỳ Trại Lâm xã Nam Dương

Mỳ gạo rau củ Thuận Hương

Lĩnh vực: Chế biến từ gạo, ngũ cốc

Email:

SĐT: 0944 264 585

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX SX TM và DV nông nghiệp Phì Điền

Vải thiều sấy khô Lục Ngạn

Lĩnh vực: Chế biến từ rau, củ, quả, hạt

Email:

SĐT: 0988 350 035

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX nông nghiệp SX và KD DVTH Hồng

Bưởi da xanh Hồng Xuân

Lĩnh vực: Rau, củ, quả, hạt tươi

Email:

SĐT: 0988 167 876

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX nông nghiệp SX và KD DVTH Hồng Xuân

Cam Vinh Hồng Xuân

Lĩnh vực: Rau, củ, quả, hạt tươi

Email:

SĐT: 0988 167 876

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX nông nghiệp SX và KD DVTH Hồng Xuân

Bưởi Diễn Hồng Xuân

Lĩnh vực: Rau, củ, quả, hạt tươi

Email:

SĐT: 0988 167 876

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX Núi ông Vệ

Rượu Giáp Tửu men lá Tây Yên Tử

Lĩnh vực: Rượu trắng

Email:

SĐT: 0912 558 078

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 4 sao

HTX nông nghiệp Quyên Phong

Ổi Tân Yên

Lĩnh vực: Rau, củ, quả, hạt tươi

Email:

SĐT: 0976 300 216

Click Xem thông tin chi tiết