HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

OCOP 3 sao

HTX Nông nghiệp Quang Duy

Dầu gấc Đại An

Lĩnh vực: Thực phẩm

Email:

SĐT: 0978969815

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

Hợp tác xã Cường Nhung

Dầu lạc Cường Nhung

Lĩnh vực: Thực phầm

Email:

SĐT: 0978 529 127

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu huyện Sơn Động

Nấm lim xanh

Lĩnh vực: Thảo dược

Email:

SĐT: 2400765007

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX dứa sạch Hương Sơn

Dứa Hương Sơn

Lĩnh vực: Thực phẩm

Email:

SĐT: 0989971228

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX sản xuất dược liệu Lựu Chanh xã Trường Sơn

Trà Hoa Vàng túi lọc

Lĩnh vực: Thảo được

Email:

SĐT: 0962.831.385

Click Xem thông tin chi tiết