HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

OCOP 3 sao

HTX Hưng Phú

Bánh quế ông Phú

Lĩnh vực: Chế biến từ gạo, ngũ cốc

Email:

SĐT: 0943 332 781

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX chăn nuôi và DV thực phẩm sạch Tín Nhiệm

Xúc xích 3S

Lĩnh vực: Chế biến từ thịt, trứng sữa tươi

Email:

SĐT: 0978 271 819

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX chăn nuôi và DV thực phẩm sạch Tín Nhiệm

Giò tai nấm 3S

Lĩnh vực: Chế biến từ thịt, trứng sữa tươi

Email:

SĐT: 0978 271 819

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX SXKD bún bánh nông sản sạch Đai Mai

Bún khô gạo lứt Đa Mai

Lĩnh vực: Chế biến từ gạo, ngũ cốc

Email:

SĐT: 0392 912 625

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

HTX SXKD bún bánh nông sản sạch Đai Mai

Bún khô chùm ngây Đa Mai

Lĩnh vực: Chế biến từ gạo, ngũ cốc

Email:

SĐT: 0392 912 625

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

Công ty TNHH JOY VN

Chè lam Gấc

Lĩnh vực: Chế biến từ gạo, ngũ cốc

Email:

SĐT: 0986 661 358

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

Công ty TNHH JOY VN

Mỳ tảo xoắn Havamor

Lĩnh vực: Chế biến từ gạo, ngũ cốc

Email:

SĐT: 0986 661 358

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

Công ty TNHH JOY VN

Bánh quế vị rong biển

Lĩnh vực: Chế biến từ gạo, ngũ cốc

Email:

SĐT: 0986 661 358

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

Công ty TNHH JOY VN

Bánh quế gạo thảo dược

Lĩnh vực: Chế biến từ gạo, ngũ cốc

Email:

SĐT: 0986 661 358

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 sao

Cty CP tư vấn XD và TM Toàn Cương

Nấm ngọc châm

Lĩnh vực: Rau, củ, quả, hạt tươi

Email:

SĐT: 0915 021 360

Click Xem thông tin chi tiết