HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

OCOP 3 SAO

Nhà thương mại Tp. Bắc Giang

Trà Hoa vàng

Cần nhập: 500 Kg

Giá nhập: 90,000 đ

Mã: NTM-P.030622.0001

Ngày nhập: 24-06-2022

Đã nhập: 0 Kg

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0908605327

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Nhà thương mại Song khê

Gỗ Bạch Đàn

Cần nhập: 4,800 Kg

Giá nhập: 120,000 đ

Mã: NTM-P.160522.0005

Ngày nhập: 16-05-2022

Đã nhập: 2,400 Kg

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0905556667

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Nhà thương mại Tân Tiến

Thịt heo

Cần nhập: 7,000 Kg

Giá nhập: 55,000 đ

Mã: NTM-P.160522.0004

Ngày nhập: 16-05-2022

Đã nhập: 5,000 Kg

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0904445556

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Nhà thương mại Đồng Sơn

Cá Chép

Cần nhập: 3,500 Kg

Giá nhập: 115,000 đ

Mã: NTM-P.160522.0003

Ngày nhập: 16-05-2022

Đã nhập: 500 Kg

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0903334445

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Nhà thương mại Tân Mỹ

Hoa Dơn

Cần nhập: 5,000 Bông

Giá nhập: 10,000 đ

Mã: NTM-P.160522.0002

Ngày nhập: 16-05-2022

Đã nhập: 500 Bông

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0902223334

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Nhà thương mại Dĩnh Trì

Trà Hoa Vàng

Cần nhập: 4,000 Kg

Giá nhập: 100,000 đ

Mã: NTM-P.160522.0001

Ngày nhập: 16-05-2022

Đã nhập: 2,500 Kg

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0901112223

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Doanh nghiệp Nam Anh

Dưa lê Xanh

Cần nhập: 2,000 Kg

Giá nhập: 3,000 đ

Mã: NTM-P.150522.0002

Ngày nhập: 13-05-2022

Đã nhập: 1,500 Kg

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0916859876

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Doanh nghiệp Nam Anh

Dưa lê trắng

Cần nhập: 100 Kg

Giá nhập: 2,000 đ

Mã: NTM-P.150522.0001

Ngày nhập: 12-05-2022

Đã nhập: 80 Kg

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0916859876

Click Xem thông tin chi tiết