HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

OCOP 3 SAO

Nam giang thành phố bắc giang

Giống bưởi

Cần nhập: 10

Giá nhập: 6 đ

Mã: NTM-P.091023.0007

Ngày nhập: 09-10-2023

Đã nhập: 10

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0983855020

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Nam giang thành phố bắc giang

Cây đào

Cần nhập: 10

Giá nhập: 6 đ

Mã: NTM-P.091023.0006

Ngày nhập: 09-10-2023

Đã nhập: 10

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0983855020

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Nam giang thành phố bắc giang

Gạo tám

Cần nhập: 10

Giá nhập: 6 đ

Mã: NTM-P.091023.0005

Ngày nhập: 09-10-2023

Đã nhập: 10

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0983855020

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Nam giang thành phố bắc giang

Khoai lang tím

Cần nhập: 10

Giá nhập: 6 đ

Mã: NTM-P.091023.0004

Ngày nhập: 09-10-2023

Đã nhập: 10

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0983855020

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Nam giang thành phố bắc giang

Hoa lan

Cần nhập: 10

Giá nhập: 6 đ

Mã: NTM-P.091023.0003

Ngày nhập: 09-10-2023

Đã nhập: 10

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0983855020

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Nam giang thành phố bắc giang

Quả ổi

Cần nhập: 10

Giá nhập: 6 đ

Mã: NTM-P.091023.0002

Ngày nhập: 09-10-2023

Đã nhập: 10

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0983855020

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Nam giang thành phố bắc giang

Ổi

Cần nhập: 10

Giá nhập: 6 đ

Mã: NTM-P.091023.0001

Ngày nhập: 09-10-2023

Đã nhập: 10

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0983855020

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Hội nông dân xã lương phong

Rượu vương tửu sơn quả

Cần nhập: 10

Giá nhập: 0 đ

Mã: NTM-P.290823.0001

Ngày nhập: 29-08-2023

Đã nhập: 10

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0976078682

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Nhà thương mại Tư Mại

Củ cải đỏ VietGap

Cần nhập: 500 Kg

Giá nhập: 20,000 đ

Mã: NTM-P.120722.0001

Ngày nhập: 17-07-2022

Đã nhập: 100 Kg

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0123456879

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Nhà thương mại Tư Mại

Củ cải tiêu chuẩn OCOP

Cần nhập: 1,000 Kg

Giá nhập: 15,000 đ

Mã: NTM-P.280622.0002

Ngày nhập: 10-07-2022

Đã nhập: 100 Kg

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0123456879

Click Xem thông tin chi tiết