HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

OCOP 3 SAO

HTX dịch vụ nông nghiệp Mai Đình

Tằm tươi, tằm sấy khô

Cần nhập: 100

Giá nhập: 120,000 đ

Mã: NTM-P.181023.0003

Ngày nhập: 18-10-2023

Đã nhập: 100

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0974138013

Click Xem thông tin chi tiết

HACCP

HTX dịch vụ nông nghiệp Mai Đình

Tằm tươi, tằm sấy Mai Đình

Cần nhập: 50

Giá nhập: 120,000 đ

Mã: NTM-P.181023.0002

Ngày nhập: 18-10-2023

Đã nhập: 50

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0974138013

Click Xem thông tin chi tiết

HACCP

HTX dịch vụ nông nghiệp Mai Đình

Hành tỏi Mai Đình

Cần nhập: 50

Giá nhập: 45,000 đ

Mã: NTM-P.181023.0001

Ngày nhập: 18-10-2023

Đã nhập: 50

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0974138013

Click Xem thông tin chi tiết

VN

Nguyễn Ngọc Tưởng

Hành thương phẩm

Cần nhập: 1,000

Giá nhập: 15,000 đ

Mã: NTM-P.171023.0004

Ngày nhập: 17-10-2023

Đã nhập: 1,000

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0981202922

Click Xem thông tin chi tiết

PGS

Nguyễn Ngọc Tưởng

Chậu hoa lan tím

Cần nhập: 1,000

Giá nhập: 10,000 đ

Mã: NTM-P.171023.0003

Ngày nhập: 17-10-2023

Đã nhập: 1,000

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0981202922

Click Xem thông tin chi tiết

PGS

Nguyễn Ngọc Tưởng

Chậu hoa lan

Cần nhập: 1,000

Giá nhập: 10,000 đ

Mã: NTM-P.171023.0002

Ngày nhập: 17-10-2023

Đã nhập: 1,000

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0981202922

Click Xem thông tin chi tiết

PGS

Nguyễn Ngọc Tưởng

Hoa lan

Cần nhập: 1,000

Giá nhập: 10,000 đ

Mã: NTM-P.171023.0001

Ngày nhập: 17-10-2023

Đã nhập: 1,000

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0981202922

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Nhà thương mại Tư Mại

Bắp cải ngon 12345

Cần nhập: 50,000

Giá nhập: 100,000 đ

Mã: NTM-P.131023.0004

Ngày nhập: 13-10-2023

Đã nhập: 0

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0123456879

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Nhà thương mại Tư Mại

Test1000

Cần nhập: 50,000

Giá nhập: 100,000 đ

Mã: NTM-P.131023.0003

Ngày nhập: 13-10-2023

Đã nhập: 0

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0123456879

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

Nhà thương mại Tư Mại

Test1

Cần nhập: 50,000

Giá nhập: 100,000 đ

Mã: NTM-P.131023.0002

Ngày nhập: 13-10-2023

Đã nhập: 0

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0123456879

Click Xem thông tin chi tiết