HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

OCOP 3 SAO

Hội Nông dân xã Thanh Vân

Bánh chưng

Cần nhập: 50

Giá nhập: 50,000 đ

Mã: NTM-P.181023.0013

Ngày nhập: 18-10-2023

Đã nhập: 50

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0974394919

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

HTX dịch vụ nông nghiệp Mai Đình

Hành củ Mai Đình

Cần nhập: 50

Giá nhập: 45,000 đ

Mã: NTM-P.181023.0012

Ngày nhập: 18-10-2023

Đã nhập: 50

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0974138013

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

HTX dịch vụ nông nghiệp Mai Đình

Dâu tằm Mai Đình, Hiệp Hoà BG

Cần nhập: 50

Giá nhập: 120,000 đ

Mã: NTM-P.181023.0011

Ngày nhập: 18-10-2023

Đã nhập: 50

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0974138013

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

HTX dịch vụ nông nghiệp Mai Đình

Dâu tằm Mai Đình, Hiệp Hoà

Cần nhập: 50

Giá nhập: 120,000 đ

Mã: NTM-P.181023.0010

Ngày nhập: 18-10-2023

Đã nhập: 50

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0974138013

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

HTX dịch vụ nông nghiệp Mai Đình

Dâu tằm Mai Đình 1

Cần nhập: 50

Giá nhập: 120,000 đ

Mã: NTM-P.181023.0009

Ngày nhập: 18-10-2023

Đã nhập: 50

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0974138013

Click Xem thông tin chi tiết

HTX dịch vụ nông nghiệp Mai Đình

Dâu tằm Mai Đình

Cần nhập: 50

Giá nhập: 120,000 đ

Mã: NTM-P.181023.0008

Ngày nhập: 18-10-2023

Đã nhập: 50

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0974138013

Click Xem thông tin chi tiết

HTX dịch vụ nông nghiệp Mai Đình

Dâu tằm

Cần nhập: 50

Giá nhập: 120,000 đ

Mã: NTM-P.181023.0007

Ngày nhập: 18-10-2023

Đã nhập: 50

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0974138013

Click Xem thông tin chi tiết

HTX dịch vụ nông nghiệp Mai Đình

Tằm ngâm rượu

Cần nhập: 50

Giá nhập: 120,000 đ

Mã: NTM-P.181023.0006

Ngày nhập: 18-10-2023

Đã nhập: 50

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0974138013

Click Xem thông tin chi tiết

HTX dịch vụ nông nghiệp Mai Đình

Tằm tươi

Cần nhập: 50

Giá nhập: 120,000 đ

Mã: NTM-P.181023.0005

Ngày nhập: 18-10-2023

Đã nhập: 50

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0974138013

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

HTX dịch vụ nông nghiệp Mai Đình

Tằm sấy khô

Cần nhập: 100

Giá nhập: 150,000 đ

Mã: NTM-P.181023.0004

Ngày nhập: 18-10-2023

Đã nhập: 100

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0974138013

Click Xem thông tin chi tiết