HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

Bắc Giang tăng cường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Tin dịch bệnh

Thứ năm, 11 Tháng 11 2021 09:30


(BGĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tăng cường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; thực hiện nghiêm việc báo cáo dịch bệnh động vật thông qua hệ thống báo cáo trực tuyến (VAHIS).

Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; có biện pháp ngăn chặn các loài véc tơ truyền bệnh xâm nhập vào chuồng nuôi, phun thuốc sát trùng, thuốc diệt các loài véc tơ truyền bệnh.

Tiếp tục triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường theo Công văn số 952/UBND-NN ngày 10/3/2022 về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thông qua các đoàn kiểm tra chuyên môn, đoàn kiểm tra liên ngành. Duy trì các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh và phát triển chăn nuôi đã thành lập.

  

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y khẩn trương tổ chức đấu thầu và cấp phát vắc-xin, hóa chất hỗ trợ cho các địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tập trung triển khai thực hiện Tháng tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật. Trong đó tập trung quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm khi dịch mới xuất hiện, xử lý nghiêm các trường hợp giấu không báo cáo để dịch bệnh lây lan, gây thiệt hại và bức xúc trong nhân dân và cộng đồng.

Bố trí các nguồn lực, kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh; Kế hoạch triển khai tháng tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng. Rà soát, tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin cho vật nuôi, đặc biệt các dịch bệnh nguy hiểm như: Cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh, viêm da nổi cục,... bảo đảm đạt tỷ lệ từ 80% tổng đàn thuộc diện tiêm.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng và nguy cơ, tác hại của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời thành lập các đoàn công tác tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tiêm phòng; phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm tại cơ sở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đoàn Kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch bệnh động vật tăng cường kiểm tra công tác vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia cầm vào địa bàn tỉnh Bắc Giang. Thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các địa điểm tập kết, vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm; xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu động vật, vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc.

Các cơ quan thông tin truyền thông chủ động phối hợp cơ quan chuyên môn và các địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng và nguy cơ, tác hại của dịch bệnh. Xây dựng các phóng sự; tin, bài về các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, các điểm sáng trong chăn nuôi tại các địa phương trong tỉnh nhằm lan tỏa, nhân rộng việc phát triển chăn nuôi an toàn, hiệu quả.