HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

Bắc Giang: Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022

Tin dịch bệnh

Thứ năm, 11 Tháng 11 2021 09:30


Theo đó, khi chưa có dịch xảy ra cần tập trung kiện toàn, duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật các cấp; phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên Ban chỉ đạo, thành lập các đoàn, đội kiểm tra tình hình dịch bệnh tại cơ sở. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch, tổ chức tuyên truyền thường xuyên về Luật Thú y, các văn bản quy phạm pháp luật về thú y, cơ chế, chính sách hỗ trợ chăn nuôi; tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Triền khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm theo đúng quy định, năm 2022 thực hiện 02 đợt tiêm phòng chính: đợt 1 từ tháng 3/2022 - 5/2022; đợt 2 từ tháng 8 đến tháng 11/2022 và thực hiện các đợt tiêm phòng bổ sung hàng tháng đối với gia súc, gia cầm đủ điều kiện tiêm phòng. Phấn đấu 100% đàn lợn nái, đực giống trong diện tiêm được tiêm phòng vắc xin tai xanh, dịch tả, LMLM; 100% đàn trâu bò trong diện tiêm phòng được tiêm phòng vắc xin LMLM; 100% đàn gia cầm trong diện tiêm được tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm; 100% đàn chó, mèo trong diện tiêm được tiêm phòng vắc xin dại. Các loại vắc xin khác tiêm phòng đạt tỷ lệ đảm bảo phòng, chống dịch theo quy định... Thực hiện tốt công tác giám sát dịch bệnh, công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng,; công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y, đồng thời xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh.

Cán bộ thú y đang thực hiện lấy mẫu trên đàn lợn

Khi có dịch xảy ra thực hiện công tác điều tra ổ dịch, xử lý ổ dịch, tổ chức tiêm phòng khẩn cấp và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Luật Thú y và các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và dịch bệnh thủy sản; Kế hoạch số 3598/KH-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 6518/KH-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phòng chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022 - 2025. Riêng đối với các bệnh mới chưa được bổ sung vào danh mục hoặc bệnh chưa xác định được nguyên nhân; Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp UBND các huyện, thành phố triển khai các biện pháp điều tra, khoanh vùng, dập dịch kịp thời; đồng thời báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt cấp kinh phí mua vật tư chống dịch, vắc xin tiêm phòng bao vây ổ dịch, hóa chất khử trùng tiêu độc đáp ứng yêu cầu công tác chống dịch theo quy định.

Theo kế hoạch, hỗ trợ 50% kinh phí mua vắc xin cúm gia cầm, lở mồm long móng cho những hộ chăn nuôi gia cầm có quy mô dưới 2.000 con/hộ; những trang trại tham gia đề án xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh năm 2021; những hộ chăn nuôi quy mô dưới 20 con/hộ đối với mỗi loại lợn, trâu, bò và dê.... Riêng đối với bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò các nội dung hỗ trợ phòng,

chống dịch được thực hiện theo Kế hoạch số 6518/KH-UBND ngày 08/12/2021; bệnh Dịch tả lợn Châu Phi thực hiện theo Kế hoạch số 3598/KH-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh. Đối với vắc xin Dại động vật thực hiện theo Kế hoạch của UBND tỉnh và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch là gần 3,8 tỷ đồng, trong đó kinh phí phòng, chống dịch thường xuyên hơn 2,1 tỷ đồng, kinh phí dự phòng phòng, chống dịch hơn 503 triệu đồng; kinh phí thực hiện phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi gần 1,1 tỷ đồng.

Nguyễn Khương

Trung tâm Khuyến nông