HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

Bọ xít nâu (Tessaratoma papillosa)


Người viết: Hộ sản xuất Nguyễn Văn Lưu

Thời gian đăng: 16-05-2022

Nội dung phản ánh:

Hiện nay đang có nhiều nơi bị dịch bọ Xít nâu trên cây vải

Nội dung trả lời:

Cơ quan quản lý nhà nước

2022-05-16 02:14:57

Đặc điểm gây hại. Bọ xít non và trưởng thành chính hút đọt non, cuống chùm hoa và cuống quả tạo thành các vết châm màu nâu đen. Lá khô cháy, hoa quả bị rụng. Khi quả lớn, bọ xít châm làm cho quả thối rụng. Chúng trưởng thành qua đông vào tháng 1, 2 sau đó đẻ trứng vào tháng 2, 3, 4 trên đọt non, chùm hoa (trứng dạng hình cốc, xếp thành 2 hàng, mỗi hàng 7-8 quả).Trong năm bọ xít gây hại nặng từ tháng 3-7. Mật độ cao nhất vào giai đoạn quả hình thành đến khi chín. Biện pháp phòng trừ. Rung cây bắt bọ xít trưởng thành vào các đêm tối tháng 2-3 trời lạnh. (dưới gốc trải nilon hay quét sạch để dễ thu gom). Đối với cây đang giai đoạn hoa, quả non tiến hành bắt thủ công, bắt giết các ổ trứng, ổ bọ xít non. Sử dụng thuốc hoá học: + Dipterex nồng độ 0.1- 0,2% (thêm 50 ml rượu/bình 10 lit) + Sherpa 25EC nồng độ 10-15 ml/10lit nước. Nếu mật độ cao phun kép 2 lần cách nhau 10-15 ngày.