HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

Cách trồng táo


Người viết: Nhà khoa học, chuyên gia

Thời gian gửi: 01:03 25-03-2022

Nội dung câu hỏi:

Kỹ thuật chăm sóc cây táo luôn phải chú ý tới khâu tưới nước vì đây là loài cây ưa ẩm, nhất là khi quả đang phát triển, nếu không đủ nước quả sẽ nhỏ và chát. Để có năng suất cao, quả ngon thì trồng táo phải biết đốn và tỉa cành. Đầu tiên bạn cần cắt các cành đã cho quả chỉ để lại 1 đoạn 20-30cm. Trên đầu cành này sẽ cho nhiều cành nhỏ, có thể tỉa bớt chỉ để vài cành phân bố đều trên tán cây. Bạn cũng có thể tạo tán từ khi cây còn nhỏ trên một năm tuổi đến khi lớn. Cắt cụt hết các loại cành, chỉ để lại một đoạn gốc của vài cành lớn đã ra trong năm trước, cây sẽ cho nhiều cành mới trẻ hơn, cho năng suất và chất lượng quả tốt hơn.

Thảo luận

Nhà khoa học, chuyên gia

2022-05-09 15:42:49

Bà con, tuân thủ theo các bước của kỹ thuật để đạt năng suất cao nhất