HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

Kỹ thuật nuôi gà ác

Gà ác là loại gà dễ nuôi, lợi nhuận cao, sau 5 tuần nuôi dưỡng, gà đạt trọng lượng từ 150-200g/con. Món gà ác tiềm (tần) thuốc Bắc đang rất được thịnh hành và ưa chuộng.

Người viết: Quản trị hệ thống
Ngày tạo: 08:51 28-09-2023 | Ngày cập nhật: 08:53 28-09-2023
Xem chi tiết

SỔ TAY HƯỚNG DẪN KIỂM TOÁN CHẤT THẢI CHO NGÀNH CHĂN NUÔI LỢN

Phụ vụ kiểm toán nội bộ cho các trang trại chăn nuôi lợn

Người viết: Quản trị hệ thống
Ngày tạo: 02:47 16-06-2023 | Ngày cập nhật: 08:53 28-09-2023
Xem chi tiết

Sản phẩm khoa học và công nghệ được công nhận cấp Quốc gia 2022

Danh mục giống cây trồng và tiến bộ kỹ thuật được công nhận quốc gia 2022

Người viết: Quản trị hệ thống
Ngày tạo: 11:04 15-06-2023 | Ngày cập nhật: 08:53 28-09-2023
Xem chi tiết

Sản phẩm khoa học và công nghệ được công nhận cấp Quốc gia 2020-9/2021

Danh mục giống cây trồng và tiến bộ kỹ thuật được công nhận quốc gia 2020-9/2021

Người viết: Quản trị hệ thống
Ngày tạo: 11:01 15-06-2023 | Ngày cập nhật: 08:53 28-09-2023
Xem chi tiết

Sản phẩm khoa học và công nghệ được công nhận cấp Quốc gia 2019

Danh mục các giống cây trồng và tiến bộ kỹ thuật được công nhận quốc gia 2019

Người viết: Quản trị hệ thống
Ngày tạo: 10:59 15-06-2023 | Ngày cập nhật: 08:53 28-09-2023
Xem chi tiết

Sản phẩm khoa học và công nghệ được công nhận cấp Quốc gia 2018

Danh mục các giống cây trồng và tiến bộ kỹ thuật được công nhận quốc gia 2018

Người viết: Quản trị hệ thống
Ngày tạo: 10:57 15-06-2023 | Ngày cập nhật: 08:53 28-09-2023
Xem chi tiết

Sản phẩm khoa học và công nghệ được công nhận cấp Quốc gia 2017

Danh mục các giống cây trồng và tiến bộ kỹ thuật được công nhận quốc gia 2017

Người viết: Quản trị hệ thống
Ngày tạo: 10:53 15-06-2023 | Ngày cập nhật: 08:53 28-09-2023
Xem chi tiết

Sản phẩm khoa học và công nghệ được công nhận cấp Quốc gia 2011-2016

Danh mục các giống cây trồng và tiến bộ kỹ thuật được công nhận quốc gia giai đoạn 2011-2016

Người viết: Quản trị hệ thống
Ngày tạo: 10:50 15-06-2023 | Ngày cập nhật: 08:53 28-09-2023
Xem chi tiết

Sản phẩm khoa học và công nghệ được công nhận cấp Quốc gia 2006-2011

Danh mục các giống cây trồng và tiến bộ kỹ thuật được công nhận quốc gia giai đoạn 2006-2011

Người viết: Quản trị hệ thống
Ngày tạo: 10:43 15-06-2023 | Ngày cập nhật: 08:53 28-09-2023
Xem chi tiết

Sản phẩm khoa học và công nghệ được công nhận cấp Quốc gia 2001-2006

Danh mục các giống cây trồng và tiến bộ kỹ thuật được công nhận quốc gia giai đoạn 2001-2006

Người viết: Quản trị hệ thống
Ngày tạo: 10:37 15-06-2023 | Ngày cập nhật: 08:53 28-09-2023
Xem chi tiết