HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

Bắc Giang: Sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 260 nghìn tấn

Tin kỹ thuật

Thứ năm, 11 Tháng 11 2021 09:30


Mô hình chăn nuôi dê tại xã Lan Giới, huyện Tân Yên

Chăn nuôi của tỉnh tiếp tục có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng giảm tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ, tăng chăn nuôi tập trung quy mô trang trại và chăn nuôi theo chuỗi khép kín. Trên địa bàn tỉnh hiện có 98 Hợp tác xã chăn nuôi, 2.245 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Toàn tỉnh duy trì 10 chuỗi chăn nuôi lợn và chăn nuôi gia cầm gắn với giết mổ chế biến, 02 chuỗi chăn nuôi dê, bò gắn với tiêu thụ và trên 100 trang trại liên kết nuôi gia công, nằm trong chuỗi liên kết của các công ty chăn nuôi lớn như CP, DABACO, Hoà Phát, Hải Thịnh....

Tỷ trọng đàn lợn giảm, tăng tỷ trọng đàn gia cầm và gia súc ăn cỏ (dê, ngựa). Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, công nghệ cao vào sản xuất, tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng cao, bảo đảm an toàn thực phẩm. Đến nay, tỷ lệ đàn bò lai hướng chuyên thịt chiếm trên 85%, đàn lợn nạc tăng. Số vòng quay với lợn từ 2 lứa/năm lên 2,5 lứa/ năm, gà thả vườn từ 2 lứa lên 3-4 lứa/năm. Tỷ lệ tổng đàn lợn chăn nuôi theo hướng VietGap đạt 47%, tỷ lệ tổng đàn gà chăn nuôi theo hướng VietGap đạt 49%. Có 6 cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGap và 102 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

Đàn trâu khoảng 31 nghìn con (giảm 6,06%), đàn bò109 nghìn con (giảm 7,6%), đàn lợn 885 nghìn con (giảm 2,75%), đàn dê 33 nghìn con (tăng 3,13%), đàn ong 76 nghìn đàn (tăng 1,33%), đàn gia cầm 20,5 triệu con (tăng 2,5% so với năm 2022), trong đó đàn gà 17 triệu con. Tổng sản lượng thịt hơi ước đạt 260 nghìn tấn, tăng 2,2% so với năm 2022.

Hiện sản phẩm chăn nuôi của tỉnh chủ yếu được xuất bán ra các tỉnh lân cận như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn chiếm tới 60%, còn lại 40% phục vụ cho tiêu thụ nội tỉnh. Lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục là động lực tăng trưởng chính ngành nông nghiệp dự kiến đạt 3,0%./.

Nguồn: Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang