HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào nuôi trồng thủy sản thâm canh

Tin khoa học

Thứ năm, 11 Tháng 11 2021 09:30


Mô hình tự động hóa trong sản xuất chính là một trong những giải pháp đưa công nghệ số vào ứng dụng trong quản lý và nuôi trồng thủy sản. Toàn bộ quy trình chăn nuôi có thể cài đặt bằng một phần mềm ứng dụng, điều khiển thông qua điện thoại thông minh. Người chăn nuôi dù ở bất kỳ đâu, bất kỳ nơi nào vẫn có thể theo dõi ao nuôi của nhà mình qua hệ thống camera, rồi điều chỉnh nước, bổ sung ô xi và cho ăn chỉ với một thảo tác trên điện thoại.

Ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản

Sau 03 năm triển khai Đề án, lĩnh vực thủy sản của tỉnh có những bước chuyển mình theo hướng tích cực. Diện tích nuôi áp dụng tự động hóa được mở rộng đến nay đã đạt khoảng 100 ha, năng suất trung bình khi áp dụng tự động hóa đạt từ 14-15 tấn/ha, tăng 30-40% so với sản xuất thông thường, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng, diện tích thâm canh, diện tích VietGap của tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh diện tích nuôi thủy sản thâm canh cao bình quân 10 tấn/ha là 1.850 ha, diện tích nuôi bán thâm canh năng suất bình quân 5-7 tấn/ha là 2.620 ha. Diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap đạt 878 ha, trong đó đã chứng nhận được 311 ha, tỷ lệ nuôi thủy sản thâm canh theo tiêu chuẩn VietGap đạt 47,5%.

Việc phát triển diện tích nuôi năng suất cao, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới, hiện đại vào nuôi trồng thủy sản đã giúp cho sản lượng và năng suất cá thương phẩm hàng năm của tỉnh tăng, dự kiến sản lượng thu hoạch cá thương phẩm năm 2023 đạt 53.700 tấn, tăng 2,4% so với năm 2022. Làm thay đổi nhận thức của người dân theo hướng phát triển thủy sản bền vững, tạo ra các sản phẩm an toàn, hiệu quả, có tính cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần tăng thu nhập cho người nông dân và đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới./.