HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

Bắc Giang: Hỗ trợ sản xuất giống phục vụ phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản

Tin khoa học

Thứ năm, 11 Tháng 11 2021 09:30


Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập ở tỉnh Bắc Giang (sau đây gọi là cơ quan, đơn vị) có chức năng, nhiệm vụ quản lý, nghiên cứu sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân) ở tỉnh Bắc Giang có đủ điều kiện để sản xuất giống cây nông nghiệp, lâm nghiệp, vật nuôi và giống thủy sản.

Sản xuất giống cây lâm nghiệp tại vườn ươm của Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Lục Ngạn. 

Sản xuất giống cây lâm nghiệp tại vườn ươm của Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Lục Ngạn. 

Về nguyên tắc hỗ trợ: Mỗi chủng loại giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thuỷ sản, giống lâm nghiệp chỉ được hỗ trợ 1 lần/năm, sau khi được nghiệm thu sản phẩm. Tổng mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Lĩnh vực trồng trọt, hỗ trợ chi phí sản xuất giống lúa siêu nguyên chủng, sản xuất giống cây ăn quả (vải, nhãn, cam, bưởi, ổi, vú sữa) từ vườn cây đầu dòng, gồm nhân công (lao động kỹ thuật, lao động phổ thông); vật tư (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật). 

Mức hỗ trợ chi phí sản xuất giống lúa siêu nguyên chủng: 39 triệu đồng/ha/vụ; giống vải, nhãn: 5 nghìn đồng/cây; giống cam, bưởi: 6 nghìn đồng/cây; giống ổi: 4 nghìn đồng/cây; giống vú sữa: 8 nghìn đồng/cây.

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, hỗ trợ chi phí sản xuất giống bố mẹ đối với giống lợn, giống gà, gồm chi phí nhân công (công lao động kỹ thuật, công lao động phổ thông), vật tư (thức ăn tinh nuôi đàn giống cấp bố mẹ; chi phí mua tinh, vật tư phối giống và thụ tinh nhân tạo phục vụ sản xuất giống lợn). Mức hỗ trợ chi phí sản xuất giống lợn: 500 nghìn đồng/con; giống gà: 1,4 nghìn đồng/con.

Đối với lĩnh vực thủy sản, hỗ trợ chi phí sản xuất giống bố mẹ (cá chép, cá rô phi, cá trắm); gồm: Nhân công (lao động kỹ thuật, lao động phổ thông); vật tư (thức ăn công nghiệp, thuốc phòng bệnh, hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý môi trường). Mức hỗ trợ chi phí sản xuất giống cá rô phi bố mẹ: 39 nghìn đồng/con; giống cá chép bố mẹ: 45 nghìn đồng/con; giống cá trắm bố mẹ: 70 nghìn đồng/con.

Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, hỗ trợ chi phí sản xuất giống cây lâm nghiệp (bạch đàn, keo) bằng phương pháp nuôi cấy mô, gồm nhân công (công lao động kỹ thuật, công lao động phổ thông); vật tư (hóa chất, bình hoặc túi nuôi cấy mô). Mức hỗ trợ chi phí sản xuất giống bạch đàn, giống keo là 250 đồng/cây.

Nguồn: Báo Bắc Giang