HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

Sản phẩm khoa học và công nghệ được công nhận cấp Quốc gia 2020-9/2021

Tin kỹ thuật

Thứ năm, 11 Tháng 11 2021 09:30


I. GIỐNG CÂY TRỒNG

1. Giống đậu xanh TX5
- Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Tuấn và cộng sự
- Quyết định, thời gian được công nhận: Được công nhận lưu hành năm 2020 (tự công bố)

2. Giống cao lương OPV88
- Tác giả: GS.TS. Phạm Văn Cường và cộng sự
- Quyết định, thời gian được công nhận: Được công nhận lưu hành năm 2020 (tự công bố)

3. Giống vi tảo Spinura
- Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Đức Bách, ThS. Phí Thị Cẩm Miện
- Quyết định, thời gian được công nhận: Được công nhận lưu hành năm 2020 (tự công bố)

4. Giống nấm linh chi GA2
- Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Thùy, TS. Ngô Xuân Nghiễn, KS. Nguyễn Thị Luyện
- Quyết định, thời gian được công nhận: Được công nhận lưu hành năm 2020 (tự công bố)

5. Giống nấm sò PN1; P20
- Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Thùy, TS. Ngô Xuân Nghiễn, KS. Nguyễn Thị Luyện
- Quyết định, thời gian được công nhận: Được công nhận lưu hành năm 2020 (tự công bố)

II. TIẾN BỘ KỸ THUẬT

1. Quy trình sử dụng nguyên liệu hữu cơ, phân bón hữu cơ phối hợp vô cơ cho sản xuất rau an toàn ở các tỉnh phía Bắc
- Tác giả: GS.TS. Phạm Văn Cường, PGS.TS. Trần Thị Minh Hằng, TS. Trần Thị Thiêm, ThS. Bùi Ngọc Tấn, KS. Đinh Mai Thùy Linh, TS. Nguyễn Thu Hà, PGS.TS.Trần Thị Lan Hương
- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định số 1032/QĐ-BVTV-KH, ngày 25/5/2021

2. Quy trình sử dụng nguyên liệu hữu cơ, phân bón hữu cơ sản xuất một số rau hữu cơ ở các tỉnh phía Bắc
- Tác giả: PGS.TS Trần Thị Minh Hằng, TS. Nguyễn Thị Ái Nghĩa, PGS.TS. Nguyễn Thị Minh; TS. Nguyễn Thu Hà; KS. Đinh Mai Thùy Linh, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh, GS.TS. Phạm Văn Cường
- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định số 1008/QĐ-BVTV-KH, ngày 21/5/2021

3. Quy trình sử dụng nguyên liệu hữu cơ, phân bón hữu cơ phối hợp vô cơ cho cây cam ở các tỉnh phía Bắc
- Tác giả: TS. Vũ Thanh Hải, TS. Đoàn Thu Thủy, KS. Đinh Mai Thùy Linh, GS.TS. Phạm Văn Cường
- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định số 1009/QĐ-BVTV-KH, ngày 21/5/2021

4. Công bố thông tin sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi (chế phẩm vi sinh vật VNUA-Mios V )
- Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh, GS.TS. Phạm Văn Cường
- Quyết định, thời gian được công nhận: Công văn số 373/CN-MTCN ngày 14/4/2021 của Cục Chăn nuôi